Při budování komunity fanoušků na Facebooku u projektu WSAD Gaming, který se točí kolem her, jsme přemýšleli, jakým způsobem získat nové a hlavně relevantní fanoušky.

Slovo relevantní je zde důležité. Fanoušky lze také nakoupit, ale není důležitý počet fanoušků, ale to, jak jsou aktivní. Pokud má někdo 100 000 fanoušků a průměrný počet likes na postu je 10, něco je špatně. Mnohem lépe je na tom ten, který jich má 10 000 a těch likes je 100 a více. Proto jsme se rozhodli uspořádat foto soutěž.

Mohli jsme se rozhodnout pro jednoduchou otázku na mainstream hru, na kterou zná odpověď každý, ale já mám rád, pokud soutěžící musí vynaložit o trochu větší aktivitu. A protože se tato stránka zajímá o hry, cílem soutěže bylo vyfotit se, jak soutěžící hraje nějakou hru a získat co nejvíce hlasů. Velmi dobrým prvkem je zde právě sběr hlasů. Díky tomu se soutěž dostane do podstatně širšího povědomí, protože většina soutěžících nahraje odkaz na soutěžní profil na svou zeď, a tím do soutěže přivede další uživatele a potenciální soutěžící.

 

Případová studie Facebook foto soutěží

 

Soutěže jsme udělali celkem 2 s odstupem několika měsíců. První soutěž se natolik osvědčila, že jsme se rozhodli pro další, tentokrát vytvořenou ve FBMANovi. V tomto článku si rozebereme obě soutěže. První soutěž byla vytvořena na míru a sloužila k získání nových fanoušků (soutěž o 5 her). Druhá soutěž, vytvořená v systému FBMAN, měla za účel tento systém otestovat (soutěž o 3 hry).

Jednalo se o fotosoutěže, při kterých musí mít soutěžící dostatek času na sbírání hlasů. Na druhou stranu nesmí soutěž trvat příliš dlouho, protože poté může soutěžící přestat bavit. Hlasovat bylo možné každých 24 hodin, přičemž ke konci soutěže se interval snižoval. Přecijen soutěž trvá dva týdny a není nic lepšího, než probudit soutěživost tím, že lze hlasovat každých 30 minut. Soutěžící tak mohou získat tolik bodů, co jiní sbírali celé 2 týdny.

Důležitým prvkem je výzva pro soutěžícího, aby svůj profil sdílel. To lze udělat více způsoby. Jedním z nich je výzva ke sdílení, jakmile se soutěžící registruje do soutěže.  Stačí jedna věta ve stylu “Registrace do soutěže proběhla úspěšně, přejeme hodně štěstí! Sdílej svůj profil a získej více hlasů!”. Osvědčil se nám také e-mail zaslaný soutěžícím 24 hodin od jejich registrace. V e-mailu jsme uživatelům dali tipy, díky kterým mohli získat více hlasů.

 

Soutěž zaměřená na získání nových fanoušků

Protože tato soutěž byla hlavně o získání nových fanoušků, snažili jsme se také získat co nejvíce partnerů, kteří by nám udělali reklamu a naopak. Podařilo se nám navázat spolupráci se třemi partnery, od kterých jsme získali buď další ceny do soutěže výměnou za reklamu (reklama proběhla i z jejich strany) nebo přímo reklamu. Všichni partneři měli podobnou cílovku a záběr jako WSAD Gaming. Určitě doporučuji zkusit najít nějaké partnery, kteří vám pomohou přivést nové uživatele do vaší soutěže. Vždy hledejte win-win model.

Díky partnerům měla tato soutěž větší návštěvnost než následující, což se také projevilo na větším počtu nových fanoušků. V rámci této soutěže jsme propagovali pomocí Facebook reklamy přímo aplikaci se soutěží, ale více se nám osvědčila propagace konkrétního příspěvku, který se zmiňuje o soutěži (viz statistiky níže).

 

Případová studie foto soutěže o originální hry Minecraft

Soutěž na otestování systému FBMAN

V této soutěži bylo dle mého názoru příliš mnoho zamítnutých soutěžních fotografií. Důvod? Uživatelé měli nahrát tematickou fotku, jak hrají na PC či jiném herním zařízení. Dali jsme jim zároveň možnost nahrát profilovou fotografii (screen). Co z toho plyne? Pokud chcete po uživatelích nahrát libovolnou fotku nebo fotku sebe sama, je tato možnost ideální a počet soutěžících vám vzroste. V opačném případě musíte počítat s velkým množstvím fotografií, jež téma soutěže vůbec splňovat nebudou.

 

Facebook foto soutěž

 

Závěr

Jak můžete vidět, díky systému FBMAN se nám podařilo snížit náklady na nového fanouška o více jak polovinu, vše ale záleží na vašich zdrojích. Je třeba počítat s tím, že není možné v systému docílit stejných možností jako v případě aplikace vytvořené na míru. Není to ale malá daň za výrazné snížení nákladů na tvorbu soutěže?

Obě soutěže splnily svůj cíl, získali jsme nové fanoušky a úspěšně otestovali systém, který je nyní připravený pro vás. Tak neváhejte a vytvořte si vlastní soutěž!

Foto soutěž je určitě typ soutěže, kterou byste měli zahrnout do svých marketingových aktivit na Facebooku.